โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

SAINT JOSEPH KALASIN SCHOOL
ประกาศ

:: ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2565 :: วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 --> วิธีการดูผลการเรียน 1. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 2. กรอกรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีพ.ศ.เกิด(นักเรียน) **ตัวอย่าง 15 มีนาคม 2555 รหัสคือ 15/03/2555 (อย่าลืมใส่ / ) หรือ เลขประจำตัวประชาชน