CONTACT US

ติดต่อเรา

ให้บริการด้านคำปรึกษาและแก้ปัญหาระบบทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (วันทำการ)
เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.

image01

คำถามที่พบบ่อย

ให้จัดทำบัญชีเรียกชื่อก่อนลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง

ให้เช็คจำนวนหน่วยกิตรวมในแผนการเรียนแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง

ให้ลงทะเบียนเรียนให้นักเรียนก่อนแล้วจึงค่อยทำการบันทึกคะแนน

ส่งเรื่องที่ต้องการติดต่อ

กรุณาชื่อผู้ส่ง
กรุณาอีเมลเพื่อตอบกลับ
กรุณาหัวข้อที่ต้องการติดต่อ
กรุณารายละเอียด

ฝ่ายการตลาด : คุณอรพรรณ นวลเศรษฐ

50/1, 50/19 ซ.รามคำแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

08 1754 7420, 08 6338 3379, 08 6338 3397, 0 2373 0721, 0 2373 0722

Support@cscltd.co.th