เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)ย้อนกลับ 
เครื่องอ่านบาร์โค้ดระบบห้องสมุด

     ----------------------------------------------------------------------------------------
     MS9590 Voyager Metrologic (สำหรับบริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด)
- เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ 1 เส้น พร้อมขาตั้ง
- ระยะการอ่าน 0 - 8 นิ้ว
- ความเร็วการอ่าน 72 สแกน/วินาที
- ใช้งานได้แบบกดปุ่ม หรืออัตโนมัติ เมื่อมีบาร์โค้ดผ่าน
- เชื่อมต่อสัญญาณผ่านทางคีย์บอร์ดหรือ RS232 ในตัวเดียวกัน

     ----------------------------------------------------------------------------------------

     MS7120 Orbit Metrologic(สำหรับบันทึกการเข้าใช้บริการห้องสมุด)
-เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ 20 เส้น
-ระยะการอ่าน 0 ? 8.5 นิ้ว
-ใช้งานได้แบบอัตโนมัติ เมื่อมีบาร์โค้ดผ่าน
-ต่อสัญญาณผ่านทางคีย์บอร์ดหรือRS232หรือ USB ในตัวเดียวกัน


     ----------------------------------------------------------------------------------------

     Reader RTW(สำหรับบันทึกการเข้าใช้บริการห้องสมุด)
-เครื่องอ่านบัตร Proximity
-ระยะการอ่าน 0 ? 8.5 นิ้ว
-แสกนได้รวดเร็วเพียง 2 วินาที
-ต่อสัญญาณผ่านทางคีย์บอร์ดหรือRS232หรือ USB ในตัวเดียวกันMS9590 Voyager Metrologic

MS7120 Orbit Metrologic

เครื่องอ่านบัตร Proximity

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380