เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 


คลิ๊ก...ดูตัวอย่าง
 
งานธุรการสารบรรณ
(งานสารบรรณ หนังสือรับเข้า หนังสือส่งออก)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. บันทึกรายการรับหนังสือเข้า หนังสือออก หนังสือคำสั่ง และหนังสือทั่วไป
     2. ค้นหารายละเอียดเอกสาร โดยระบุหน่วยงานภายนอก ภายใน แยกตามความสำคัญ สถานภาพเอกสารได้อย่างชัดเจน
     3. แสดงสถานะ การดำเนินงานตามเอกสารได้
     4. สามารถออกรายงานหนังสือต่างๆ ได้ เช่น ตามช่วงวันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด ที่กำหนดในการรับหนังสือจากหน่วยงานที่ออกหนังสือ หน่วยงานที่รับหนังสือตามประเภทความสำคัญ หรือตามสถานะของหนังสือได้
     5. บันทึกรายการตอบรับ และปรับสถานะ ตามหนังสือที่ได้รับ ตามชื่อหรือฝ่ายต่างๆ
     6. ทำหนังสือจดหมายเวียนต่างๆ ภายในโรงเรียน

     

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380