เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 
งานบุคลากรและเงินเดือน
(งานบุคลากร สถิติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม และเงินเดือน)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. บันทึก/แสดงประวัติข้อมูลบุคลากร ( ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงเรียน )
     2. พิมพ์บัญชีรายชื่อบุคลากร ประวัติและข้อมูลสารสนเทศด้านสถิติต่างๆเช่น ระดับการศึกษา อายุ ศาสนา เป็นต้น
     3. สามารถจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ข้อมูลการฝึกอบรม สามารถบันทึก รายงาน และสรุปจำนวนชั่วโมงพร้อมทั้งแสดงผลประวัติการฝึกอบรมที่ผ่านมาได้
     4. บันทึกข้อมูล ความสามารถพิเศษ, พฤติกรรม และการรักษาพยาบาลของบุคลากร
     5. จัดทำข้อมูลการมาทำงาน พร้อมรายงานสถิติการมาทำงาน การขาด ลา มาสาย กลับก่อนเวลา พร้อมรายงานแสดงสถิติในรูปแบบต่างๆ
     6. รายงานสรุปการมาทำงาน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายงานประจำเดือน
     7. รายงานเงินเดือน สลิปเงินเดือน และภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 1 ก รวมทั้ง ใบสรุป ภ.ง.ด. 91
     8. รายงานวิเคราะห์เงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีต่างๆ รวมทั้งรายงานภาษีสิ้นปี
     9. รายงานประกันสังคม, รายงาน สช.
     10. บัตรประจำตัวครู
     11. ใบรับรองการทำงานและรายได้


Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380