เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 


คลิ๊ก...ดูตัวอย่าง
 
งานบัญชีและการเงิน
(งานค่าธรรมเนียม การเงิน และบัญชี)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. สามารถกำหนดรหัสบัญชี หมวด หมู่บัญชี ได้เองตามต้องการ
     2. สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการเรียน แยกตามปีการศึกษา แต่ละภาคการเรียน แต่ละชั้น แต่ละแผนการเรียน และตามประเภทนักเรียน
     3. สอบถามการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
     4. สามารถทำรายการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนรายบุคคลได้ โดยมีการแสดงข้อมูลของนักเรียนคนนั้นทั้งหมด แล้วสามารเลือกรายการชำระได้ จะทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้
     5. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน พิมพ์สำเนาใบเสร็จ และยกเลิกใบเสร็จ
     6. เอกสารใบแจ้งรายการค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนรายบุคคล พร้อมแบบฟอร์มส่งถึงผู้ปกครอง
     7. พิมพ์รายงานรายรับค่าธรรมเนียมสรุปประจำวัน, ประจำเดือน แยกตามปประเภท รายการ และนักเรียน
     8. ทำรายการ รายรับ ? รายจ่ายประจำวัน พร้อมพิมพ์ใบสำคัญรับ ? จ่าย และสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
     9. ทำรายการจ่ายเช็คประจำวัน พร้อมการพิมพ์เช็ค
     10. รายงานตรวจสอบการชำระเงินประจำวัน ทั้งรายบุคคล และตามประเภทกลุ่มชำระเงิน
     11. กำหนดรหัสบัญชีได้เอง และกำหนดกลุ่มการชำระเงินได้ตามระดับชั้นเรียน
     12. กำหนดสมุดบัญชีเงินสดรับ ? จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้
     13. รายงานสมุดบัญชีประจำวัน แยกตามหมวด และรหัสบัญชี
     14. รายงานสมุดบัญชีแยกประเภท ทั่วไป
     15. รายงานงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบทดลอง , งบรายได้ ? ค่าใช้จ่าย , งบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
     16. รายงานวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบ รายได้-ค่าใช้จ่าย รายเดือน รายไตรมาส

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380