เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 


คลิ๊ก..ดูตัวอย่าง
 
งานทะเบียนผลการเรียน
(งานทะเบียนผลการเรียน ใบรับรองนักเรียน และใบรับรองผลการเรียน, ปพ.1)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1.     บันทึกข้อมูลรายการเทียบโอน
     2.     พิมพ์รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
     3.     พิมพ์ใบรับรองแสดงผลการเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
     4.     พิมพ์ใบวุฒิบัตร , เกียรติบัตร และประกาศนียบัตร ( ปพ. 2 ) ตามแบบของโรงเรียน
     5.     พิมพ์เอกสารใบร่างและระเบียบผลการเรียน เช่น ใบปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.4 , ปพ.6 และ ปพ.7 เป็นต้น
     6.     พิมพ์รายงานนักเรียนที่จบระดับการศึกษา
     7.     ประมวลผล GPA / PR ประจำปีการศึกษา
     8.     ทำรายการโอนข้อมูลระเบียนสะสมมาจากโรงเรียนอื่นๆ ได้
     9.     พิมพ์ประวัตินักเรียนจบระดับการศึกษา
     10.     สามารถกำหนดข้อมูลชื่อนายทะเบียนและผู้อนุมัติจบหลักสูตร รวมถึงรายละเอียด ปพ.1 ได้เอง


     

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380