เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 


คลิ๊ก..ดูตัวอย่าง
  
งานห้องสมุด
     (งานบริหารและให้บริการห้องสมุด)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. สามารถบันทึรายการข้อมูลหนังสือ และจัดทำทะเบียนหนังสือได้พร้อมกัน
     2. ระบบจะจัดทำ บาร์โค๊ดสำหรับติดหนังสือที่ลงทะเบียนให้อัตโนมัติ
     3. สามารถพิมพ์รายงาน ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เพื่อใช้ในการค้นหาได้ (แทนตู้บัตรรายการ)
     4. สามารถสืบค้นหนังสือ ได้ตามรหัส บาร์โค๊ด ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง จากระบบทำงาน
     5. รายงานต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลหนังสือ และทะเบียนหนังสือ
     6. การพิมพ์บาร์โค๊ด สันปกหนังสือ label หนังสือ
     7. รายงานการยืม-คืน สั่งจองหนังสือ และสถิติในรูปแบบต่าง ๆ
     8. สามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือที่ถูกยืม ประวัติการยืม และสืบค้นข้อมูลรายบุคคลเกี่ยวกับการยืมทั้งหมด
     9. สามารถกำหนดเงื่อนไขการให้บริการยืม อัตราค่าปรับ และรายงานค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง
     10. ให้บริการค้นหาหนังสือ แยกตาม ชื่อเรื่อง หัว เรื่อง สำนักพิมพ์ ผู้แต่ง รหัส ISBN รหัสหนังสือ และรหัสบาร์โค้ดแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
     11. สามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกจากระบบข้อมูลนักเรียนและ บุคลากร ได้อัตโนมัติ
     12. สถิติการใช้บริการของสมาชิก แยกตามประเภทสมาชิก ตามระดับชั้น ห้อง พร้อมคิดเป็นเปอร์เซ้นต์
     13. รายงานค่าบริการเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์งาน ต่างๆ

เอกสารประกอบมีทั้งสิ้น 1 รายการ
 ประเภทเอกสาร : .php |  ขนาดเอกสาร : 0.00 Byte (คลิ้กเพื่อรับเอกสารมาเก็บไว้ในเครื่องของท่าน)
 คำบรรยาย : 

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380