เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 
งานห้องพยาบาล
(งานห้องพยาบาลและอนามัย)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้


     1. รายงานต่างๆเกี่ยวกับข้อมูล ประเภทการรักษา อาการของโรค และยา
     2. สถิติการใช้บริการของนักเรียน ครูอาจารย์ รายวัน เดือน เทอม ปี
     3. ประวัติการใช้บริการห้องพยาบาล รายบุคคล รายวัน
     4. สถิติประเภทการรักษา อาการ โรค เรียงตามลำดับ
     5. สถิติสูงสุดรายเดือน ประเภทการรักษา (อาการ โรค) ,สถิติการใช้ยาและเวชภัณฑ์
     6. รายงานการประเมินผลการพัฒนาการทางร่างกาย แยกตามชั้น/ห้อง
     7. รายงานเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนในระดับชั้น
     8. สถิติน้ำหนัก และส่วนสูงของนักเรียน
     9. ตารางเปรียบเทียบน้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียน

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380