เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 
งานคูปองอาหาร


(ระบบงานให้บริการเรื่องคูปองอาหาร สำหรับนักเรียน)

     หลักการทำงาน ระบบงานนี้ใช้ควบคุมระบบการเงินของการขายอาหารในโรงเรียนแทนการใช้คูปองกระดาษ ,ชิฟ ,หรือเงินสด และสามารถควบคุมระบบการเงินของการขายคูปองได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องใช้บุคลากรมาก และประหยัดสิ่งพิมพ์คูปอง และการทำชิฟในแต่ละปี สามารถป้องกันนักเรียนซื้อของไม่มีประโยชน์ภายนอกโรงเรียนได้

     วิธีการทำงาน แบ่งวิธีการทำงานเป็น 2 แบบ คือ
     1.วิธีการเติมเงิน ให้ผู้ปกครองนำเงินมาชำระเงินที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียน เป็นค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร นักเรียนสามารถนำบัตรไปกดเอาคูปองไปซื้ออาหารได้เอง โดยระบบจะมีการกำหนดยอดการใช้เงินในแต่ละวันให้ด้วย
     2.วิธีการซื้อคูปอง นักเรียนสามารถนำเงินมาซื้อคูปองจากผู้จำหน่ายคูปองได้โดยไม่ต้องเติมเงินระบบจะควบคุมยอดการขายคูปองให้โรงเรียนได้เป็นอย่างดี


     รายละเอียดของระบบจะประกอบด้วย
1. รายงานการใช้จ่ายรายวัน
2. รายงานการใช้จ่ายรายบุคคล
3. รายงานรายรับในการขายคูปองแต่ละวัน
4. รายงานยอดขายของแคชเชียร์แต่ละคน
5. รายงานยอดขายรวมทั้งหมดในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และปี

     ส่วนที่เกี่ยวข้อง
1. งานข้อมูลนักเรียน
2. งานการเงิน

     เอกสารที่เกิดขึ้น
1. ใบปิดกะของแคชเชียร์
2. รายงานรายรับในการขายคูปองอาหารในแต่ละวัน
3. รายงานยอดขายของแคชเชียร์แต่ละคน
4. รายงานการใช้จ่ายรายวัน
5. รายงาการใช้จ่ายรายบุคคล
6. รายงานยอดขายรวมทั้งหมดในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือนและปี

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380