เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 


คลิ๊ก..ดูตัวอย่าง
 
งานบัญชีทรัพย์สิน
(ระบบงานบัญชีทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้


     1. สามารถกำหนดประเภททรัพย์สิน และสูตรการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
     2. บันทึกรายการทรัพย์สิน แยกตามประเภททรัพย์สิน สถานที่เก็บหรือติดตั้ง วันที่ซื้อ พร้อมระยะเวลา และอัตรา
การคิดค่าเสื่อมราคา
     3. สามารถจัดทำรายงานใบทะเบียนทรัพย์สิน และรายงานมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบัน
     4. สามารถบันทึกรายการปรับปรุงทรัพย์สินประเภท จำหน่าย โอน ทำลาย เป็นต้น
     5. รายงานตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามสถานที่เก็บ
     6. รายงานตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามประเภททรัพย์สิน
     7. รายงานการคำนวณการคิดค่าเสื่อมประจำเดือน
     8. รายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ และค่าเสื่อมราคา ประจำเดือน และยอดรวมภายในปีนั้นๆ ได้
     9. รายงานการส่งข้อมูลค่าเสื่อมราคาเข้าสู่ระบบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป


Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380