เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ซอฟท์แวร์ (Software)ย้อนกลับ 


คลิ๊ก...ดูตัวอย่าง
 
งานงบประมาณ

(งานบริหารงานงบประมาณโครงงาน โครงการของโรงเรียน)

     รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้

     1. สามารถบันทึกรายละเอียดโครงการ โครงงาน และงบประมาณตั้งรับ ตั้งจ่ายได้ ไม่จำกัดจำนวน
     2. สามารถจัดทำเอกสาร งบประมาณโครงการ โครงงาน จากระบบได้ พร้อมระบบการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
     3. แสดงงบประมาณที่จัดตั้งไว้ ประจำปีแยกตามฝ่าย แผนก หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ
     4. มีระบบการตรวจสอบรายการรับ-จ่าย ในแต่ละโครงการ หรือแต่ละงานได้
     5. สามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิก-จ่ายได้ถึงระดับการเบิก-จ่ายแต่ละรายการ
     6. สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณได้ทั้งระดับฝ่าย แผนก และหน่วยงาน ในด้านการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
     7. รายงานวิเคราะห์ การเบิกจ่ายของแต่ละฝ่าย หน่วยงาน และผู้รับชอบ
     8. แสดงข้อมูลตรวจสอบ และเปรียบเทียบกับฝ่ายจัดซื้อ
     9. สรุปค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
     10. มีการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณของปีก่อนหน้านี้ สำหรับใช้ในการเปรียบเทียบ
Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380