Student Information System

ระบบงานข้อมูลนักเรียน

สามารถบันทึก/แสดงข้อมูล และมีระบบทำบัตรประจำตัวนักเรียน อีกทั้งยังสามารถปรับระดับชั้นปีการศึกษาใหม่อัตโนมัติเพื่อเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียนและโอนข้อมูลศิษย์เก่า...

Read more

Finance and Accounting

งานบัญชีและการเงิน

สามารถกำหนดรหัสบัญชี หมวด หมู่บัญชี ได้เองตามต้องการ ทั้งยังสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการเรียน แยกตามปีการศึกษา แต่ละภาคการเรียน แต่ละชั้น แต่ละแผนการเรียน และตามประเภทนักเรียน...

Read more

Food Center

ระบบโรงอาหาร

สามารถเติมเงิน ตรวจสอบยอดเงินในบัตร และชำระสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ อีกทั้งยังมีบันทึกรายการขายของทุกเครื่อง สามารถสรุปยอดขายประจำวันและตรวจสอบประวัติการขายได้

Read more

ผลิตภัณฑ์

โปรแกรมล่าสุด

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

ภูมิภาค

  • ภาคเหนือ

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ภาคตะวันออก

  • ภาคตะวันตก

  • ภาคใต้

  • ภาคกลาง

เกี่ยวกับเรา

บริษัทคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ คอนซัลทิง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2543 โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งพัฒนา Software ระบบงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพวเตอร์และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาระบบงานต่างๆมากมายเพื่ออำนวยความสะดวก