เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
   หน้าแรก   
|
   ติดต่อฝ่ายขาย-MSN Online   
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ซอฟท์แวร์ (Software)
 
• ระบบควบคุม
• งานข้อมูลนักเรียน
• งานทะเบียน
• ระบบงานวิชาการ
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานบัญชีและการเงิน
• งานบุคลากรและเงินเดือน
• งานปกครอง
• งานธุรการสารบรรณ
• งานงบประมาณ
• งานบัญชีทรัพย์สิน
• งานจัดซื้อ
• งานคูปองอาหาร
• งานห้องพยาบาล
• งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
• งานห้องสมุด
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 
• แบบสายคล้องบัตร
• เครื่องอ่านFinger (CM 5000)
• เครื่องอ่านบาร์โค้ดห้องสมุด
• เครื่องพิมพ์บัตร (Evolis)
• เครื่องอ่านบัตร Proximity
• ตู้ลงเวลา(บุคลากรและนักเรียน)
เอกสารแนะนำ & ดาวน์โหลด
 
• เอกสารแนะนำระบบ
• โปรแกรมใช้งานอื่นๆ
• ตัวอย่างตู้ Touchscreen
• คู่มือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ
โรงเรียนที่ใช้ระบบของเรา
 
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันตก
• ภาคใต้
• ภาคกลาง
สิ่งที่ได้รับจากระบบ MAS
 
• ประโยชน์ที่ได้รับ
• คุณสมบัติโดยทั่วไป
บริการหลังการติดตั้งระบบ
 
• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการรับประกัน
• การบริการ - Support
 Update MAS
 ติดต่อสอบถาม (E-mail)
 ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งาน
 ที่อยู่และแผนที่บริษัท
 ประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด 
ประกาศผลการเรียน
.
::: ดาวน์โหลด-brochure MAS SCHOOL
 
 วีดีโอแนะนำระบบดูทั้งหมด 
มินิมาร์ท-โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย จ.ชลบุรี
ระบบโรงอาหาร-โรงเรียนมารดานฤมล จ.ฉะเชิงเทรา
 
 ระบบศูนย์อาหารดูทั้งหมด 
ระบบบัตรเติมเงิน
     ระบบบัตรเป็นบัตร Proximity และบาร์โค๊ดในบัตรเดียวกันจัดทำในรูปแบบบัตรนักเรียน บัตรบุคลากร และบัตรเงินสด เพื่อใช้งานรวมกับระบบบัตรเติมเงินสำหรับซื้ออาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้า และบริการในโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัตร และรายการที่ใช้เงินได้โดยละเอียด.
ขายอาหารและเครื่องดื่ม ( Canteen )
     สามารถใช้บัตรชื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรระบบจะตัดยอดเงินชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมแจ้งยอดเงินคงเหลือให้ทราบได้ทันทีให้ความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำในการขาย พร้อมจัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวันแยกตามร้านค้า.
มินิมาร์ท ( Minimart )
     สามารถใช้บัตรซื้อสินค้าในร้าน มินิมาร์ท โดยใช้ระบบบาร์โค๊ดในบัตรเพื่อตรวจสอบยอดเงินก่อนให้บริการขายสินค้า ลดเวลาในการคิดราคาสินค้าและทอนเงิน ทำให้บริการได้รวดเร็ว ในจำนวนปริมาณลูกค้ามากๆ แต่มีเวลาจำกัดได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีระบบควบคุมและดูแลสินค้าคงคลัง ให้สามารถบริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว.
สโมสร ( Club )
     สามารถใช้บัตรเพื่อเลือกประเภทบริการต่างๆของสโมสรที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า โดยระบบจะพิมพ์สลิปบัตรให้บริการตามประเภทที่เลือก พร้อมตัดยอดเงินค้าบริการจากบัตรตามประเภทของสมาชิกสามารถให้ความสะดวกและรวดเร็วกับสมาชิก พร้อมทั้งรายงานสรุปการให้บริการที่แม่นยำถูกต้องและประหยัดบุคลากรที่จะต้องคอยบริการตรวจสอบ เก็บเงินและคูปองค่าบริการต่างๆ.
 
 ซอฟท์แวร์ (Software)ดูทั้งหมด 
 
 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)ดูทั้งหมด 
 
 

Copyright © 2006 Computer Software Consulting Ltd. All rights reserved. Tel : 0-2373-0721-2 Fax : 0-2373-8380